Tartufi

Glosarij

7c61a7ea-d51a-485c-8220-528a0d440597

Ascus – šupljina u obliku mjehurića koja sadrži spore

Epigean Fungus – nadzemna gljiva

Hypha filament – stanica gljive

Hypogean Fungus – podzemna gljiva

Gleba – unutrašnja, mesnata i čvrsto plodište

Mycelium – splet hyphae koje sačinjavaju vegetativni dio gljive

Mychorriza – masa koja se sastoji od spoja hifa i biljnog korijen

Peridium – površinski sloj plodišta koja štiti od različitih bakterija i gljiva

Radical Apex – vrhovi korijena

Symbiosis – zajednica dvaju organizama različitih vrsta od koje oba člana imaju koristi

Spore – nespolna rasplodna stanica nižih biljaka iz koje se razvija nova biljka

Sporocarp – plod gljive ili tartuf u pravom smislu riječi